Báo cáo đánh giá tác động môi trường D(TM
0903649782 a thanh

Báo cáo đánh giá tác động môi trường phải được lập đồng thời với báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án. Chủ dự án tự mình hoặc thuê tổ chức dịch vụ tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và chịu trách nhiệm về các số liệu, kết quả nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Mục đích của tài liệu đánh giá tác động môi trường
hướng dẫn lưu ý điều này đặt ra một số nguyên tắc cơ bản chung của quá trình đánh giá tác động môi trường (ĐTM). Mục đích của quá trình đánh giá tác động môi trường là để bảo vệ môi trường thông qua việc phòng ngừa,
Nguyên tắc cơ bản của tài liệu đánh giá tác động môi trường
Điều thứ nhất: Kế hoạch chủ động và Quyết định quá trình đánh giá tác động môi trường là một công cụ lập kế hoạch chủ động để tránh các tác động xấu đến môi trường trước empt mà có thể được gây ra hoặc kinh nghiệm của sự phát triển đề xuất. Một ĐTM cần gắn với quá trình ra quyết định.
Nguyên tắc thứ hai: Tránh và phòng ngừa bất lợi môi trường mục tiêu của quá trình đánh giá tác động môi trường là để tránh và ngăn chặn hậu quả xấu đến môi trường của dự án; nếu tác động xấu đến môi trường không có thể tránh được hoàn toàn, các biện pháp cần được xem xét để giảm và kiểm soát các tác động xấu đến môi trường có thể trong giới hạn hoặc các tiêu chí thành lập.
Nguyên tắc thứ ba: Làm ảnh hưởng tích cực đến việc ra quyết định tại các Cơ hội có thể sớm và Suy nghĩ chủ động về mỗi bộ phận điều quan trọng là để tạo điều kiện cho bất kỳ nỗ lực để nâng cao hiệu quả hoạt động môi trường của việc phát triển đề xuất vào đầu giai đoạn quy hoạch dự án chứ không phải ở giai đoạn sau của sự phát triển của dự án. Nó thường là tốt hơn những tác động bất lợi đến trước empt ở giai đoạn đầu của việc thực hiện dự án. Cácc đề xuất và lựa chọn thay thế nên được xem xét khi tác động xấu đến môi trường đang mong đợi, và trong việc xem xét lựa chọn thay thế, việc xem xét chính là liệu việc áp dụng các nguyên tắc phòng ngừa, dự án được chứng minh là có thể chấp nhận được với môi trường.

Nguồn: https://xaydungtailoc.com

Xem thêm bài viết khác: https://xaydungtailoc.com/moi-truong/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here