Tổng cục Môi trường đã đưa ra kết luận về việc công ty Mei Sheng xả thải vào hồ Đá Đen, nơi cung nước sinh hoạt chính cho cả tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Theo kết luật mới nhất của thanh tra Tổng cục Môi trường, Công ty TNHH Mei Sheng đã có nhiều sai phạm như: chưa có báo cáo tác động về môi trường, không thực hiện chế độ báo cáo và quan trắc theo quy định, không có giấy phép khai thác nước dưới đất và giấy phép xả thải vào nguồn nước, quản lý chất thải nguy hại không đúng quy định, nước thải sau khi xử lý xả ra môi trường chưa đạt chuẩn..

Trong khi đó, đại diện công ty Mei Sheng cho rằng nước thải trong quá trình sản xuất của trước khi xả ra môi trường vẫn đạt mức độ an toàn.

Tuy nhiên kết quả đo đạc phân tích mẫu nước thải sau khi xử lý của đoàn kiểm tra cho thấy không đạt quy chuẩn an toàn. Cụ thể, lượng vi sinh (Coliform) lên đến 6.300 vi khuẩn/100ml, vượt 2.1 theo quy chuẩn VN. Mẫu nước tại hố thoát nước mưa trước khi xả ra suối Lúp cũng có lượng vi sinh vượt 1.3 lần theo quy chuẩn. Kết luận của đoàn kiểm tra cũng xác định công ty Mei Sheng sử dụng khối lượng chất thải nguy hại phát sinh lên đến hơn 200 kg/năm, chưa được bảo quản đúng quy định.

Nguồn: https://xaydungtailoc.com

Xem thêm bài viết khác: https://xaydungtailoc.com/moi-truong/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here