Giảm thiểu ô nhiễm không khí ở Việt Nam (Combatting air pollution in Viet Nam)Video này do Cục Quản lý Môi trường Y tế Việt Nam phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam xây dựng và phát hành. Nội dung của video này nói về ô nhiễm không khí và ảnh hưởng tới sức khỏe của ô nhiễm không khí và đề xuất các biện pháp thích hợp để giảm thiểu các vấn đề môi trường và sức khỏe.

This video was produced by the Vietnam Health Environment Management Agency (VIHEMA) in collaboration with WHO Viet Nam. It talks about air pollution and its health impacts, as well as the global and Viet Nam air pollution status. It goes on proposing appropriate solutions to combat the said environmental and health problem.

Nguồn: https://xaydungtailoc.com

Xem thêm bài viết khác: https://xaydungtailoc.com/moi-truong/

All Comments

  • Thank

    Phạm hà J May 14, 2020 7:21 pm Reply
  • Stop burning the trash

    Pete G May 14, 2020 7:21 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *