luật bảo vệ môi trường năm 2014,luat bao ve moi truong nam 2014

LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG & VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 2014
BỘ TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN MÔI TRƯỜNG TRONG MỌI LĨNH VỰC
XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ MÔI TRƯỜNG
English -Vietnamese
Nội dung cuốn sách gồm các phần quan trọng sau:
PHẦN I: LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THỰC THI- ENVIRONMENT PROTECTION AND GUIDANCE OF LATEST PERFORMANCE
PHẦN II: LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ QUY ĐỊNH VỀ PHÍ, LỆ PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG — TAX LAW OF ENVIRONMENTAL PROTECTION, REGULATIONS AND FEES FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION
PHẦN III: QUY ĐỊNH MỨC XỬ LÝ VI PHẠM VỀ MÔI TRƯỜNG, XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ THIỆT HẠI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG VÀ THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH DANH MỤC VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG — HANDLING THE NORMS VIOLATION OF ENVIRONMENTAL
PHẦN IV. CÁC QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG — KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
OPERATION OF REGULATIONS ON ENVIRONMENTAL MONITORING-MINERAL EXPLOITATION
PHẦN V. CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI — PROVISIONS OF WASTE MANAGEMENT
PHẦN VI. QUY CHUẨN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG HIỆN HÀNH- ENVIRONMENT TECHNICAL REGULATIONS APPLICABLE Quy chuẩn về khí; Quy chuẩn về độ rung và tiếng ồn; Quy chuẩn về nước thải công nghiệp, sinh hoạt, phương pháp lấy mẫu thử nghiệm; Quy chuẩn xây dựng; Quy chuẩn về đất …
PHẦN VII: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TRONG ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP — ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN URBAN AND INDUSTRIAL ZONE
PHẦN VIII: QUY ĐỊNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI LÀNG NGHỀ, HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG — ENVIRONMENTAL PROTECTION PROVISIONS FOR CRAFT VILLAGES, BUSINESS HOTEL RESTAURANT FOR ENVIRONMENT
PHẦN IX: XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ MÔI TRƯỜNG
Chúng tôi tin rằng cuốn sách sẽ là cẩm nang thực sự cần thiết cho quý cơ quan và các cá nhân có liên quan đến lĩnh vực này. Sách được in trên giấy trắng sắp xếp khoa học, đẹp, khổ 20*28 cm, dày trên 450 trang, Giá bán trên toàn quốc: 350.000 đồng/cuốn

Nguồn: https://xaydungtailoc.com

Xem thêm bài viết khác: https://xaydungtailoc.com/moi-truong/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here