( TIÊU SỬ LINH MỤC PHANXICO TRƯƠNG BỬU DIỆP – Linh Mục PHANXICÔ TRƯƠNG BỬU DIỆP sinh ngày 01 – 01 – 1897 , rửa tội ngày 02 – 02 – 1897 tại Họ đạo Cồn Phước , nay thuộc ấp Mỹ Lợi , xã Mỹ Luông , huyện Chợ Mới , tỉnh An Giang . – Năm 1904 , lên 7 tuổi , mẹ mất , theo cha lên Bắctamtang – Campuchia . – Năm 1909 , vào Tiểu chủng viện Cù Lao Giêng , Mãn TVC , học ĐCV Nam Vang , Campuchia ( lúc đó các Họ đạo khu vực ĐBSCL trực thuộc Giáo phận Phnom Penh , Campuchia ) . – Năm 1924 Thụ phong Linh Mục tại Nam Vang . – Năm 1924 – 1927 Cha phó Họ đạo Hổ Trư , một Họ đạo Việt Nam tại tỉnh Kanedal , Campuchia . – Năm 1927 – 1929 , Giáo sư Tiểu chủng viện Cù Lao Giêng . – Tháng 03 – 1930 , Cha sở họ đạo Tắc Sậy , Ngài đã giúp đỡ thành lập nhiều họ đạo trong vùng : Bà Đốc , Cam Bộ , An Hải , Chủ Chí , Khúc Tréo , Đồng Gò , Rạch Rắn . – Năm 1945 – 1946 , chiến tranh loạn lạc , bà con di tản , Cha bề trên Địa phận kêu Ngài lánh mặt , khi nào yên ổn lại trở về Họ đạo , nhưng Ngài trả lời : “ Tôi sống giữa đoàn chiên , nếu chết cũng giữa đoàn chiên , tôi không đi đâu hết ” . – Ngày 12 – 03 – 1946 Ngài bị bắt cùng với trên 70 giáo dân Họ đạo Tắc Sậy , bị lùa đi và giam chung với bốn đạo tại lẫm lúa của ông giáo Sự ở Cây dừa . Do tranh chấp giữa các giáo phải , vì bênh vực quyền lợi giáo dân , Ngài đã chết thay cho những người bị bắt chung . Thi hài Ngài được chôn cất trong Phòng Thánh Nhà thờ Khúc Tréo . Đến năm 1969 , hài cốt Ngài được di dời về Nhà thờ Tắc Sậy , nhiệm sở 5 của ngài thi hành chức vụ chủ chăn trong 16 năm .

(PHANXICO TRUONG TOC BINH DIOC BINH DIAP – Priest PHANXICÔ TRUONG BUU DIEP was born on January 1, 1897, baptized February 2, 1897 in Con Phuoc Catholic, now in My Loi hamlet, My Luong commune, Cho Luong district New, An Giang province.- In 1904, at the age of 7, his mother died, followed his father to Bactamtang – Cambodia.- In 1909, went to Cu Lao January Minor Seminary, TVC Man, studied the Nam Vang Communist Party, Cambodia (at that time in the Mekong Delta, directly under the Diocese of Phnom Penh, Cambodia.- In 1924 Ordained a Priesthood in Nam Vang.- In 1924 – 1927 Deputy Vicar of the Ho Tru Catholic Church, a Vietnamese Catholic in Kandal, Cambodia .– Year 1927 – 1929, Professor of Con Lao Minor Seminary – March – 1930, Pastor of Tac Say religion, he helped to establish many religious families in the area: Ba Doc, Cam Bo, An Hai, Chu Chi, Crossroads, Supplies Go Go, Rach Snake – In 1945 – 1946, the war was chaotic, the people evacuated, Father of the superior of the territory asked him to flee, and when he returned to his religion, he answered, “I live. In the midst of the flock, if I die in the middle of the flock, I won’t go anywhere. – March 12, 1946 He was arrested along with more than 70 parishioners of Tac Say religion, dragged away and imprisoned with four religions at the teachers’ rice paddies in Coconut trees. Due to disputes among the righteous priests, because of defending the rights of the laity, He died in place of those arrested. His body is buried in the Holy Room of Khuc Treo Church. In 1969, his remains were moved to Tac Say Church, his 5th task was to be a shepherd for 16 years.

Nguồn: https://xaydungtailoc.com

Xem thêm bài viết khác: https://xaydungtailoc.com/bat-dong-san/

17 COMMENTS

  1. nhờ a mà e có thêm kiến thức mới này… e có tượng cha trương bửu diệp ở nhà nè… ghé nhà em trà gừng bánh mứt hạt dưa nhé anh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here