THIẾT BỊ THU NHẬN VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU ĐO QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

Datalogger ECA-GPIs6.6DA
Nhà sản xuất: ECAPRO VIETNAM
Đặc trưng thiết bị:
Đọc dữ liệu từ cảm biến đo quan trắc môi trường nước như: độ PH, đo DO, TDS, độ đục, độ dẫn, độ mặn, đo lưu lượng, đo mức nước…
Xử lý, tính toán, hiệu chuẩn và hiển thị dữ liệu
Lưu trữ dữ liệu theo thời gian thực
Dữ liệu hiển thị bao gồm: Thời gian thực, kết quả đo của các sensor.
Truyền trực tiếp dữ liệu lên máy chủ thông qua truyền thông 3G hoặc Internet
Có thể kết nối với nhiều cảm biến trong khoảng cách 1000m
Giám sát và cảnh báo nguồn điện cấp, có thể tùy chọn nguồn UPS hoạt động được 4 giờ mất điện.
Truyền dữ liệu về Bộ Tài Nguyên Môi Trường theo giao thức FTP và định dạng file theo quy định của Bộ Tài Nguyên Môi Trường.
Điều khiển máy bơm
Phần mềm của thiết bị có tính năng sử dụng được các đầu đo của hãng khác nhau.
Các dữ liệu khi được gửi thành công tới máy chủ thì các dữ liệu này còn được lưu lai trong bộ nhớ dữ liệu 8GB. Khi hệ thống truyền từ xa bị lỗi thì có thể trút dữ liệu từ Datalogger sang trực tiếp máy tính một cách dễ dàng.
Tần suất đo cài đặt được theo thời gian tính bằng phút, đồng thời kích hoạt bơm hoạt động tại thời điểm thực hiện phép đo.
Datalogger này có thể sử dụng sử dụng theo 2 chiều, nghĩa là vừa gửi dữ liệu về máy chủ vừa có thể nhận các dữ liệu điều khiển từ máy chủ.

Nguồn: https://xaydungtailoc.com

Xem thêm bài viết khác: https://xaydungtailoc.com/moi-truong/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here